O nás

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Tisovec bol zriadený Krajským úradom v Banskej Bystrici dňa 1. marca 1997 ako zariadenie pre seniorov s celoročným pobytom. Otvorený a uvedený do prevádzky bol dňa čítaj ďalej

Záujmová činnosť

Domov dôchodcov a domov sociálny služieb Tisovec zabezpečuje voľnočasové aktivity pre prijímateľov sociálnej služby, ale aj pre ich rodinných príslušníkov a známych. Vychádzame vždy z ich potrieb a želaní. Aktivity sú zamerané čítaj ďalej

Naše služby

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Tisovec poskytuje sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu čítaj ďalej

Najnovšie články a udalosti v DDaDSS Tisovec
Image

Život v našom zariadení môžeme charakterizovať ako bohatý a rôznorodý, ktorý v plnom rozsahu zohľadňuje špecifické potreby, schopnosti a záujmy našich obyvateľov. Prostredníctvom rôznych voľnočasových aktivít im ponúkame zmysluplné využívanie voľného času formou rôznych záujmových činností. Pri zabezpečovaní voľnočasových aktivít vychádzame vždy z ich potrieb a želaní. Aktivity sú zamerané hlavne na rozvoj telesných, psychických a sociálnych vlastností obyvateľov s prihliadnutím na individualitu každého jedného z nich. Všetky aktivity v našom zariadení sú dobrovoľné, zapojiť sa do nich môžu okrem obyvateľov aj rodinní príslušníci a známi. Brána nášho zariadenia je otvorená pre všetkých, ktorí chcú nezištne pomôcť druhým a ktorí sú ochotní obetovať kúsok svojho času a schopností v prospech našich obyvateľov. Obyvateľov podnecujeme k aktívnemu pestovaniu ich osobných záujmov a snažíme sa im k tomu zabezpečiť vhodné podmienky. Pravidelne im pripravujeme skupinovú sociálnu prácu zameranú na rôzne oblasti ako je napríklad tréning pamäte, pohybové aktivity, pracovné aktivity, vzdelávacie prednášky a tým sa snažíme podporovať udržanie si duševnej sviežosti a kvality ich života. Zameriavame sa práve na také aktivity, ktoré vedú k aktívnemu využívaniu voľného času našich obyvateľov, k podpore ich samostanosti a sebestačnosti, v sebaobslužných úkonoch, ako aj v styku s okolím a komunitou. Naši obyvatelia sa môžu realizovať podľa svojho záujmu a chuti v záhradke, pri kvetinovej výzdobe v areály zariadenia alebo môžu pomáhať pri každodennom kolobehu v zariadení. Ich zapojenie sa do diania života v domove zvyšuje pocit spokojnosti a spolupatričnosti. Dobré medziľudské vzťahy medzi obyvateľmi posilňujeme posedeniami v záhrade areálu, v letných mesiacoch spojenými s grilovaním či varením tradičného prvomájového guľášu. Spoločne trávime sviatky Veľkej noci a Vianoce, veselíme sa na Fašiangy, oslavujeme Deň žien, Deň matiek či Deň seniora, organizujeme si výlety do blízkeho okolia, tešíme sa z vystúpení detí z Materskej a Základnej školy Tisovec, folklórneho súboru Čížiček. V rámci záujmovej činnosti a pracovnej terapie sa obyvatelia venujú predovšetkým ručným prácam, vyšívaniu, výrobe a plneniu levanduľových vrecúšok, servítkovej technike a výrobe dekoračných predmetov, ktoré spestrujú náš domov. Obľúbenou činnosťou je aj pečenie tradičných veľkonočných či vianočných koláčov, ktorej cieľom je vyvolať u našich obyvateľov spomienky na šťastné a príjemné chvíle strávené v rodinnom prostredí a v kruhu ich rodiny. 

Pre našich obyvateľov sa snažíme vytvárať rodinnú atmosféru, aby sa necítili osamelí a svoju jeseň života prežili plnohodnotne v dianí aktivít, posedení, stretnutí a kultúrnych podujatí.   

O našich ďalšich aktivitách si môžete prečítať tu : ŽIVOT V DOMOVE

UKÁŽKY Z NAŠEJ TVORIVEJ DIELNE

Naši obyvatelia v rámci pravidelných záujmových aktivít a pracovných terapií vyrábajú za pomoci našej sociálnej pracovníčky rôzne dekoračné výrobky a predmety, ktoré skrášľujú nielen naše zariadenie, ale ktorými obdarúvame aj naše návštevy. Tvorivá dielňa sa nesie v duchu príjemnej atmosféry a tiež rozvoja priateľských vzťahov medzi obyvateľmi, komunikácie, vzájomnej pomoci a rád. Učíme sa tu základné techniky práce s maliarskymi pomôckami, servítkové techniky, práce s papierom za doprovodu rôznych žánrov hudby. Mnohí obyvatelia v tvorivých dielňach prekvapujú samých seba, ale aj ostatných, čo všetko ešte dokážu a výsledky tvorivosti sú niekedy fakt úžasné! Veď posúdte aj vy sami..

Keďže nás pani Zima ešte nechce opustiť, prispôsobili sme tomu i našu dekoráciu...

Najmä počas vianočných sviatkov si uvedomujeme, že nezáleží na množstve darov, ktoré si človek pod stromčekom nájde. Dôležité je vychutnávať si vzájomnú blízkosť a tešiť sa z každej drobnosti. Vážme si, že sme zdraví, že máme rodinu a priateľov, ktorí nás podržia v ťažkých chvíľach. Buďme šťastní a rozdávajme lásku a radosť ľuďom okolo seba...to je text našej vianočnej pohľadnice, ktorá hádam pohladí dušu každého nášho adresáta...

Jeseň je nádherné ročné obdobie plné farieb – farebné listy všade naokolo, pod stromami z trávy vykúkajú gaštany, lúče slnka hladia okolitú prírodu...Jeseň je jednoducho krásna, jedinečná, plná nápadov, inšpirácií, krásnych slnečných dní, ktoré v nás vyvolávajú nutkanie ísť do prírody a využiť tak ešte posledné teplé slnečné lúče pred sychravou zimou. A keď sa objaví nejaký ten upršaný a studený deň, konečne máme čas využiť nazbieraný prírodný materiál, ktorý ponúka jesenná príroda a vyrobiť s našimi obyvateľmi jesenné dekorácie.

K vytvoreniu jednoduchého ale obdivuhodného diela niekedy stačí málo...dobrý nápad, šikovné ruky, nepotrebné predmety, ktoré nájdete aj vo u Vás doma a chuť tvoriť ...

Nič nepoteší viac ako vlastnoručne vyrobené vianočné pozdravy ...

Vianoce sa blížia každým dňom a u nás sa pracuje v plnom nasadení, aby sme si mohli zútulniť náš Domov aj takýmito vlastnoručne vyrobenými vianočnými dekoráciami...

Sovy priťahovali ľudskú pozornosť už od najstarších dôb. Sova je symbolom osvietenosti a vedomosti. Predstavuje posla životnej múdrosti a hlbokej pravdy a preto sme sa ju rozhodli vytvoriť aj v rámci našich pravidelných pracovných aktivít...

Uvidieť sovu vo dne prináša nešťastie

http://www.povery.eu/sova/
Uvidieť sovu vo dne prináša nešťastie

http://www.povery.eu/sova/

Zdá sa, že teplá slnečná jeseň už dovládla a my sa prebúdzame do hmlistých a zamračených dní. Jesenné farby sú však stále všade okolo nás, všetko hýri pestrými farbami a preto sme sa aj my naladili do jesenného šatu napríklad aj týmto obrazom....

Aby sme sa zbavili všetkých zlých snov a vytvorili sme si tieto lapače...a keďže sme si ich vyrobili s láskou, určite budú fungovať !!!

Drevené lekárske paličky sme sa rozhodli využiť na výrobu takýchto domčekov...

Aj my myslíme ekologicky a pozrite, ako z platových fliaš môžu vzniknúť takéto nádherné kvety...

Srdiečková inšpirácia darčeka ku Dňu matiek ...

Našim tradičným levanduľovým vreckám sme sa rozhodli dať v roku 2016 nový vzhľad. Čo poviete, vydarili sa nám?

Aby sme si pripomenuli, že sa blížia sviatky jari, začali sme si pripravovať i prvú veľkonočnú výzdobu...

Vianočné sviatky, najkrajšie sviatky roka sa pomaly blížia a preto sme sa v našej tvorivej dielni s radosťou zamerali na výrobu vianočných stromčekov a vianočných dekorácií a spoločne sme si tak navodili tú pravú predvianočnú atmosféru...

Do našej zbierky z tvorivej dielne nám najnovšie pribudli ručne ušité a zdobené srdiečka, ktoré potešia nielen oko ale určite aj nejedno srdce ....

Pestrofarebnou Veľkonočnou výzdobou sme si skrášlili náš Domov....

S ručne vyrobenými kvetinovými pohľadnicami s našimi obyvateľmi privolávame Jar ...

K sviatku svätého Valentína sme s našimi obyvateľmi vyrábali Valentínske srdcia

Ani v novom roku naši obyvatelia nezanevreli na tvorivú dielňu a v rámci pravidelných piatkových aktivít vyrobili výzdoby, ktoré ozdobili nástenky v našom zariadení ....

K najnovším výrobkom sú rozvoniavace levanduľové vrecúška s logom DD a DSS Tisovec, ktoré potešili už niekoľko vzácnych návštev v našom zariadení.

Pred Vianocami sme vyrábali s našimi obyvateľmi vianočné dekorácie, ktoré skrášlili náš domov 

Pre šťastie sme si vyrábali takéto štvorlístky šťastia :

Platná legislatíva

V tejto časti vám ponúkame prehľad právnych predpisov súvisiacich poskytovaním sociálnej služby v našom zariadení. Predpisy, ktorých schvaľovanie je v kompetencii Úradu BBSK sa vám po kliknutí na odkaz zobrazia ako pdf. dokumenty. Pri predpisoch vydávaných Vládou SR budete presmerovaní na portál právnych informácií JASPI, ktorý spravuje Ministerstvo spravodlivosti SR.

Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

Všeobecne záväzné nariadenie č. 20/2012 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o platení úhrad v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

Dodatky k Všeobecne záväznému nariadeniu :

Dodatok č.1 VZN BBSK č.20/2012 platný od 01.06.2013

Dodatok č.2 VZN BBSK č.20/2012 platný od 01.09.2014

Dodatok č.3 VZN BBSK č.20/2012 platný od 01.03.2016

Dodatok č.4 VZN BBSK č.20/2012 platný od 01.11.2016

Žiadosti na stiahnutie

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

Vyhlásenie o majetku FO na účely poskytovania sociálnej služby

Potvrdenie lekára o bezinfekčnosti žiadateľa


Priamy link na stiahnutie tlačív z Banskobystrického samosprávneho kraja :

kliknite sem tlačivá BBSK


Vyplnené a vlastnoručne podpísané žiadosti a prílohy k žiadosti zasielať na adresu:

Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja

Oddelenie sociálnych služieb a zdravotníctva

Námestie SNP 23

979 01 Banská Bystrica

Kontaktná osoba:

Ing. Janka Bartová – odborná referentka pre sociálne služby

telefón     048/4325129

email       janka.bartova@bbsk.sk


Podrobný popis ako postupovať pri podaní žiadosti o umiestnenie v zariadení si môžete prečítať kliknutím na nasledovný odkaz : Postup podávania žiadosti

Poradovník čakateľov o poskytnutie sociálnej služby v DDaDSS Tisovec

Na základe Dodatku č. 3 Všeobecne záväzného nariadenia Banskobystrického samosprávneho kraja č.20/2012 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o platení úhrad v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK dochádza v § 4 Vedenie poradovníka čakateľov k nasledovnej zmene :

od 01.03.2016 Poradovník čakateľov na poskytovanie sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja vedie príslušné odvetvové oddelenie ÚBBSK. Poradovník je denne aktualizovaný.


Prehľad o všetkých poradovníkoch v zariadeniach sociálnych služieb v zriadovateľskej pôsobnosti ÚBBSK (vrátane DD a DSS Tisovec) si môžete pozrieť kliknutím na nasledovný odkaz :

 PORADOVNÍK ČAKATEĽOV NA SOCIÁLNU SLUŽBU

Kontaktná osoba Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja pre zariadenia sociálnych služieb nachádzajúcich sa v okrese Rimavská Sobota je:

Ing. Janka Bartová
odborná referentka pre sociálne služby ÚBSSK

Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica

+421(48)432 51 29
janka.bartova@bbsk.sk
www.bbsk.sk


REGISTER POSKYTOVATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Oddelenie sociálnych služieb Úradu BBSK v rámci skvalitňovania sociálnych služieb prináša službu Zverejňovania registra poskytovateľov sociálnych služieb, vďaka ktorej máte možnosť prezerania údajov o zariadeniach sociálnych služieb a sociálnych poradenských aktivitách vo forme on-line registra. Vďaka tomu si môžete informácie o týchto zariadeniach zoraďovať a filtrovať podľa vami vybraných kritérií.

Prehľady poskytovateľov

Kliknutím na nižšie uvedené odkazy si môžete prezrieť jednotlivé zariadenia v pôsobnosti BBSK.

Zoznam zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK k 01.08.2016

Zariadenia neverejných poskytovateľov, akreditovaných subjektov a obcí

Povinné zverejňovanie

V zmysle novely Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, sú verejné inštitúcie povinné zverejňovať zmluvy, faktúry a objednávky na svojich webových stránkach.

Povinne zverejňovaná zmluva sa týka tovarov a služieb nadobudnutých z verejných prostriedkov, používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu či obce či nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie a pod.

V zmysle uvedenej novely je povinne zverejňovaná zmluva účinná až dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

Pre správne zobrazenie niektorých dokumentov budete potrebovať prehliadač

PDF dokumentov Acrobat Reader - http://get.adobe.com/sk/reader/

alebo

Openoffice.org - http://www.openoffice.org/sk/Verejné obstarávanie

Záznamy z prieskumu trhu

EON - Ekonomicky oprávnené náklady

Centrálny register zmlúv, objednávok a faktúr

Ponuka prebytočného majetku

Súhrnné správy

Ročná účtovná uzávierka

Darovacie zmluvy


 

Podávanie podnetov

Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja a orgány v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK sú povinné zverejňovať na svojich webových sídlach meno zodpovednej osoby a spôsoby podávania podnetov.

Podnet je možné podať:

a) elektronickou poštou zaslanou na adresu opsc@bbsk.sk, ktorá je dostupná nepretržite 24 hodín denne

b) poštou zaslanou na adresu Úrad BBSK, hlavný kontrolór, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, pričom na obálke je potrebné uviesť upozornenie „DO RÚK HLAVNÉHO KONTROLÓRA – NEOTVÁRAŤ“.

Ďalšie informácie o podávaní sťažností a podnetov si prečítate kliknutím na nasledovné odkazy:

Podnety a návrhy na zlepšenie

Podávanie sťažností

Oznamy a informácie

Seniori pozor !

 Nestaňte sa obeťami podvodníkov a zlodejov !

Policajný zbor neustále zaznamenáva podvody, krádeže a inú trestnú činnosť páchanú na senioroch prostredníctvom zaužívaných legiend (tzv. špecifická kriminalita na senioroch). Táto kriminalita v závislosti od trestno-právnej kvalifikácie skutku, obsahuje najmä ekonomickú kriminalitu (podvod, sprenevera), majetkovú kriminalitu (krádež) a násilnú kriminalitu (lúpež, porušovanie domovej slobody, ublíženie na zdraví). Z hľadiska kriminality, resp. trestnej činnosti a príslušnej právnej regulácie sa senior považuje za chránenú osobu definovanú v § 139 ods. 1 písm. e) zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov ako osoba vyššieho veku. Pre účely trestného konania sa podľa § 127 ods. 3 Trestného zákona osobou vyššieho veku rozumie osoba staršia ako 60 rokov.

Špecifická kriminalita na senioroch je páchaná sofistikovaným a organizovaným spôsobom cielene na senioroch tým spôsobom, že páchatelia pod rôznymi vymyslenými legendami oslovia seniorov telefonicky, priamo na verejnosti alebo v ich príbytkoch a snažia sa získať ich dôveru, lokalizovať miesto ich finančných úspor a v nepozorovanej chvíli od nich podvodne alebo krádežou získať ich celoživotné úspory. Táto kriminalita vykazuje aj určitý stupeň latentnosti, kedy najmä seniori neoznamujú túto trestnú činnosť a to hlavne z dôvodu pocitu hanby alebo neuvedomenia si, že sa stali obeťami podvodníkov a zlodejov. Páchatelia sa cielene zameriavajú na seniorov z dôvodu, že seniori sú „ľahšími“ obeťami kriminality a to najmä vplyvom, resp. dôsledkom ich vyššieho veku a riziko, že sa stane senior obeťou tejto trestnej činnosti, je vyššie. Medzi rizikové činitele u seniorov patrí rozšírená sociálna izolácia, často ide o ovdovelých alebo osamelo žijúcich, pre ktorých je príznačné stereotypné správanie, dôverčivosť, ale i fyzická bezbrannosť.

K najčastejšie používaným legendám patrí legenda tzv. vnuk, pri ktorej páchatelia oslovujú seniorov telefonicky a predstavujú sa ako ich príbuzní (vnuk, syn, brat) a žiadajú ich o požičanie peňazí na rôzne účely (kúpa motorového vozidla, elektroniky, nábytku), avšak pre peniaze neprídu osobne ale pošlú inú osobu. K často používaním legendám patrí legenda tzv. „služby“, pri ktorej páchatelia navštevujú seniorov priamo v ich príbytkoch a predstavujú sa ako pracovníci plynární, vodární, elektrární, sociálnych úradov, dôchodkového zabezpečenia alebo iných inštitúcií s tým, že prišli odpísať plyn, vymeniť elektromer, zvýšiť dôchodok, vyplatiť výhru alebo preplatok za vodu. K nemenej používaným legendám patrí legenda tzv. „podomový predaj“, kedy páchatelia tiež navštevujú seniorov v ich domácnostiach a ponúkajú im na predaj nekvalitný a predražený tovar (hrnce, nože, deky a prikrývky z ovčieho rúna). Okrem uvedených legiend páchatelia používajú aj iné legendy, ktorými sa snažia získať dôveru seniorov, často ide o ponúkanie rôznych prác alebo opráv (výmena odkvapových rúr, odvoz smetí, pomoc s nákupmi) alebo sa predstavujú ako príslušníci Policajného zboru, ktorí kontrolujú pravosť bankoviek, či prišli oznámiť nehodu ich príbuzného a inkasovať pokutu.

Vzhľadom na to, že seniori patria k rizikovej skupine obetí tejto kriminality, Policajný zbor vyzýva seniorov, ich príbuzných a známych, ako aj širokú verejnosť, aby nedôverovali cudzím osobám, ktoré ich oslovia za účelom požičania peňazí na rôzne účely. Policajný zbor za účelom ochrany seniorov pred týmto fenoménom spracoval informačné letáky a plagáty (viď príloha č. 1príloha č. 2), ktoré poskytujú konkrétne rady a odporúčania ako sa nestať obeťou podvodníkov a zlodejov.

Úrad kriminálnej polície

Prezídium Policajného zboru                                                                                         

Vážení občania,

radu by sme Vás, ktorí máte záujem o umiestnenie v Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb v Tisovci oboznámila o zmene účinnej od 1.1.2016.

Pri príjme občanov do nášho zariadenia sa riadime Smernicou BBSK č. 004/2013/ODDSS s názvom Podrobnosti a podmienky prijímania a predvolávania z poradovníka čakateľov, účinnou od 1.3.2013. V článku 4 uvedenej smernice sa píše, že Zariadenie sociálnych služieb predvolá občana na uzatvorenie zmluvy a nástup do zariadenia ak sa uvoľnilo pre daného občana vhodné miesto v časovej postupnosti v akej bol občan do poradovníka zaradený. Vhodným miestom sa rozumie miesto, ktoré zodpovedá špecifickým podmienkam zariadenia vzhľadom k pohlaviu a zdravotnému stavu občana. Mimo časového poradia, ak je uvoľnené vhodné miesto je možné predvolať občana podľa § 8, ods.6 zákona   č. 448/2008 o soc. službách ak je jeho život  a zdravie vážne ohrozené alebo ak nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojenie základných životných potrieb.

A ako to bude od nového roku 2016?

Od 01.01.2016 všetky zariadenia sociálnych služieb v pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja, teda i naše zariadenie stráca postavenie správneho orgánu. To znamená, že s účinnosťou od tohto dátumu už DD a DSS Tisovec nepostupuje pri zaraďovaní do poradovníka podľa zákona o správnom konaní, teda nebude rozhodovať a vydávať rozhodnutia o zaradení do poradovníka čakateľov na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK. Zaraďovanie do poradovníka bude prebiehať bežnou korešpondenciou formou listu.

Následne od 01.03.2016 vstupuje do platnosti nová Smernica Banskobystrického samosprávneho kraja s názvom Postup prijímania a predvolávania občanov do zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK, podľa ktorej všetky došlé žiadosti o zaradenie do poradovníka čakateľov na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb budú odstúpené na Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja (ďalej len ÚBBSK).

Čo to znamená pre žiadateľov, ktorí už majú podanú žiadosť v našom zariadení?

Od 01.03.2016 bude Vaša žiadosť odstúpená ÚBBSK, ktorý bude viesť poradovník čakateľov na poskytnutie sociálnej služby a v prípade, ak sa uvoľní pre daného občana vhodné miesto v časovej postupnosti, v akej bol občan do poradovníka zaradený, ÚBBSK ho vyzve na vyjadrenie sa k uzatvoreniu zmluvy o zabezpečení poskytovania sociálnej služby.

A čo to znamená pre nových žiadateľov?

Ak ste vo veku do 62 rokov, žiadate o poskytnutie sociálnej služby typu Domov sociálnych služieb. Žiadosť si občan podáva osobne alebo prostredníctvom pošty na adresu ÚBBK. Do poradovníka čakateľov ÚBBSK zaradí len tú žiadosť občana o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, ktorá bude obsahovať všetky predpísané náležitosti a prílohy – právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu a  posudok o odkázanosti na sociálnu službu a bude označená originálom podpisu žiadateľa, resp. jej úradne osvedčená kópia.

Ak ste občan vo veku od 62 rokov, žiadate o poskytnutie sociálnej služby typu Zariadenie pre seniorov. Žiadosť, ktorá je označená originálom podpisu žiadateľa, resp. jej úradne osvedčenú kópiu si občan podáva na Mestskom úrade v mieste trvalého bydliska a následne spolu s právoplatným rozhodnutím o odkázanosti na sociálnu službu a posudkom o odkázanosti na sociálnu službu zasiela na adresu ÚBBSK.

V prípade, ak bude žiadosť doručená do nášho zariadenia, bude bezodkladne postúpená ÚBBSK.

Do žiadosti, ktorú si podávate je potrebné do kolónky do akého zariadenia si želáte byť umiestnený uviesť konkrétne zariadenie, v ktorom chcete byť umiestnený. V prípade uvoľnenia voľného miesta vhodného pre Vás, budete prijatý do zariadenia ktoré ste si vybrali.

Mgr. Mariana Kókaiová, riaditeľka DD a DSS Tisovec


Informácia pre občana - účinnosť novely § 38 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách od 1.1.2015

Dňom 1.1.2015 vstúpila do účinnosti novela § 38 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Po uvedenom dátume sa v domove sociálnych služieb poskytuje sociálna služba fyzickej osobe len do dovŕšenia dôchodkového veku.

Fyzická osoba, ktorá má záujem o poskytovanie sociálnej služby v domove sociálnych služieb môže byť umiestnená v domove sociálnych služieb, ak jej bolo samosprávnym krajom vydané vyhovujúce rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu a posudok o odkázanosti na sociálnu službu. O žiadostiach o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu podaných do 31.12.2014, o ktorých sa do 31.12.2014 právoplatne nerozhodlo, sa po 31.12.2014 rozhoduje podľa zákona účinného od 1.1.2015.

V prípade, že o odkázanosti na sociálnu službu fyzickej osoby v dôchodkovom veku už bolo právoplatne rozhodnuté a táto fyzická osoba do 31.12.2014 nepožiada o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, rozhodnutie dňom 1.1.2015 stráca platnosť.

Po 1.1.2015 bude  umiestnenie fyzickej osoby v dôchodkovom veku v domove sociálnych služieb možné len v prípade, že jej žiadosť bola zaradená do poradovníka čakateľov na poskytovanie sociálnej starostlivosti  v domove sociálnych služieb do 31.12.2014.

V zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách môže fyzická osoba v dôchodkovom veku požiadať o posúdenie odkázanosti  na sociálnu službu poskytovanú v zariadení pre seniorov, ktoré vykonáva obecný (mestský) úrad v mieste jej trvalého bydliska. V prípade, že má fyzická osoba zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa, môže požiadať aj o posúdenie odkázanosti  na sociálnu službu poskytovanú v špecializovanom zariadení, ktoré vykonáva Banskobystrický samosprávny kraj.

Posudok, ktorý bol podkladom na vydanie právoplatného rozhodnutia o odkázanosti v domove sociálnych služieb môže obecný (mestský) úrad v prípade posúdenia odkázanosti na sociálnu službu poskytovanú v zariadení pre seniorov a vyšší územný celok v prípade posúdenia odkázanosti na sociálnu službu poskytovanú v špecializovanom zariadení použiť ako podklad na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu.

Informáciu pre občana vo formáte PDF si môžete stiahnuť tu : Účinnosť novely


NÁRODNÁ LINKA PRE ŽENY ZAŽÍVAJÚCE NÁSILIE

Od januára 2015 funguje nonstop Národná linka pre ženy zažívajúce násilie s bezplatným telefónnym číslom. Linka bola zriadená v rámci projektu Prevencia a eliminácia násilia na ženách realizovaného vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu v rámci OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia pod odbornou gesciou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Inštitút pre výskum práce a rodiny nás požiadal o zverejnenie bezplatnej non-stop linky 0800 212 212 pre ženy zažívajúce násilie.

           

Výberové konania

Ľutujeme, momentálne neprebiehajú žiadne výberové konania na voľné pracovné miesta v našom zariadení.


Aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby

V spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Rimavskej Sobote ponúkame možnosť na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby v rozsahu 20 hodín týždenne nepretržite najviac počas šiestich kalendárnych mesiacov podľa § 52a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre uchádzačov o zamestnanie na pracovné pozície : opatrovateľka (podmienkou je certifikát o absolvovaní opatrovateľského kurzu), pomocná sila v kuchyni, upratovačka, údržbár. Pre získanie ďalších informácií nás neváhajte kontaktovať osobne, telefonicky alebo prostredníctvom kontaktného formulára (kliknite tu).


 

Jedálny lístok od 21.05.2018 do 27.05.2018 v pdf. formáte na vytlačenie si môžete stiahnuť tu :

JEDÁLNY LÍSTOK

Financovanie a sponzorstvo

DD a DSS Tisovec je rozpočtová organizácia Banskobystrického samosprávneho kraja, to znamená, že všetky príjmy odvádza do rozpočtu BBSK a všetky výdavky na prevádzku sú limitované z jeho rozpočtu.

Okrem rozpočtovaných prostriedkov DD a DSS využíva aj iné zdroje na zabezpečenie prevádzky a skvalitnenia sociálnych služieb. Jedná sa o finančné prostriedky z projektov ESF získané prostredníctvom ÚPSVaR Rimavská Sobota – na zamestnávanie dlhodobo nezamestnaných formou aktivačných prác, ktoré sú zamerané na zlepšenie prostredia zariadenia, upratovanie, opravy, údržbu.

Finančných prostriedkov je vždy málo a hlavne v sociálnej oblasti týkajúcej sa starých a chorých ľudí. Ak Vás oslovila naša činnosť a aktivity s poberateľmi sociálnych služieb u nás, môžete akoukoľvek finančnou čiastkou alebo vecným darom prispieť k ich udržaniu a rozvoju.

Pri poskytnutí sponzorských darov s cieľom zlepšenia kvality života prijímateľov sociálnych služieb v našom zariadení postupujte nasledovne :

Ak sa rozhodnete darovať finančný dar :

Zamestnanec, ktorý preberá dar, vypíše s Vami „Darovaciu zmluvu“, viď príloha č. 1.

Do Darovacej zmluvy sa uvedie druh daru, spôsob a účel použitia.

Ak sa rozhodnete darovať vecný dar :

Zamestnanec, ktorý preberá dar, vypíše s Vami „Darovaciu zmluvu“, viď príloha č. 2.

Do Darovacej zmluvy sa uvedie druh daru, spôsob a účel použitia.

Ak sa rozhodnete darovať finančný alebo vecný dar anonymne :

vypíše sa darovacia zmluva podľa druhu daru a ako darca sa uvedie „Anonymný“.

Finančný alebo vecný dar sa môže použiť len na ten účel, na ktorý je určený.

Darovacou zmluvou darca niečo bezplatne prenecháva obdarovanému a ten dar prijíma. Darovacia zmluva musí byť písomná.

Naše zariadenie sa zaväzuje, že darované prostriedky použije na účel, ktorý je menovaný v predmete darovacej zmluvy a na požiadanie darcu preukáže použitie finančného alebo vecného daru. S darom sa bude nakladať v súlade s platnými Zásadami hospodárenia s majetkom Banskobystrického samosprávneho kraja.


 

PREHĽAD DAROVACÍCH ZMLÚV

 


 

Podporili nás - poďakovania

 

DD a DSS Tisovec v mene všetkých zamestnancov a obyvateľov touto cestou

srdečne a úprimne

Ď A K U J E

všetkým tým, ktorí nás podporujú v zlepšovaní a skvalitňovaní našich služieb a tiež života obyvateľov v našom zariadení.

Veľmi si vážime, že aj v dnešnej dobe, plnej zhonu a zameranej viac na veci hmotné, sa nájdu ľudia s otvoreným srdcom a ochotní pomáhať.

Sme Vám naozaj vďační za Vašu spoluprácu a podporu, ktorú nám prejavujete.


ROK 2018


Rodina Piecuchová, Tisovec

vecný sponzorský dar - Antidekubitná podložka


Kimberly-Clark, s.r.o.

vecný sponzorský dar - Jednorázové rukavice (Darovacia zmluva)


Kimberly-Clark, s.r.o.

vecný sponzorský dar - Notebook Acer (Darovacia zmluva)


p. Anna Vengrínová, Tisovec

vecný sponzorský dar - plienkové nohavičky Depend


ROK 2017


Lekáreň Tisovec

vecný sponzorský dar ku Dňu Seniora - vitamínové balíčky (  Darovacia zmluva)


Rekla-ma.eu v zastúpení Marcelom Strinkom (Darovacia zmluva)

reklamné predmety pri príležitosti výročia založenia DD a DSS


p. Jarmila Hudecová s rodinou

vecný sponzorský dar - plienkové nohavičky, ošetrovateľská kozmetika


p. Jaroslav Kriška s rodinou, Tisovec

vecný sponzorský dar - plienkové nohavičky, zdravotnícke pomôcky


rodina Šabľatúrová, Tisovec

vecný sponzorský dar - plienkové nohavičky


Mesto Tisovec - Ing. Peter Mináč

vecný sponzorský dar - jablká


rodina Piecuchová, Tisovec; rodina Kajdová, Revúca a rodina Runyayová, Rimavská Sobota

vecný sponzorský dar - elektronicky polohovateľná posteľ - repasovaná (Darovacia zmluva)


p. Anna Vengrínová, Tisovec

vecný sponzorský dar - mechanický invalidný vozík (Darovacia zmluva)ROK 2016
 


Mesto Tisovec - Ing. Peter Mináč

vecný sponzorský dar - balíčky ovocia pre obyvateľov k Vianociam


Lekáreň Tisovec

vecný sponzorský dar - vlastnoručne vyrobené vianočné dekorácie

          


KimberlyClark, s.r.o.

vecný sponzorský dar - kancelársky nábytok (Darovacia zmluva)                        


Pharm, s.r.o.

vecný sponzorský dar - Tlakomer Omron (Darovacia zmluva)  


Lekáreň Tisovec

vecný sponzorský dar - vitamínové balíčky pre obyvateľov ku Dňu Seniora 2016


p. Janka Maďarová s rodinou, Tisovec

vecný sponzorský dar - osobný počítač


p. Marta Lukášová, Tisovec

vecný sponzorský dar - zdravotnícke potreby


p. Anna Vengrínová, Tisovec

vecný sponzorský dar - plienkové nohavičky Depend


Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota

zdravotné pomôcky na zapožičanie - invalidný vozík

(Zmluva o poskytnutí funkčnej pomôcky do užívania - invalidné vozíky)ROK 2015
 


Občianske združenie Muránska planina - Čierny Hron

Grantový program „Naštartujme s partnerstvom Muránska Planina-Čierny Hron“ - nové lavičky s operadlami, sedadlá s opierkami a drevená hojdačka

O tomto projekte si môžete prečítať kliknutím na tento odkaz


KimberlyClark, s.r.o.

vecný sponzorský dar - televízor Philips (Darovacia zmluva)

                                   - pracovné oblečenie


MUDr. Ján Dianiška, Banská Bystrica

vecný sponzorský dar - Cirkulačný masážny prístroj Circulation Maxx


Lekáreň Tisovec

vecný sponzorský dar - vitamínové balíčky pre obyvateľov ku Dňu Seniora 2015 (Darovacia zmluva)


Ing. Pavel Cibuliak, Tisovec

vecný sponzorský dar - dekoračný štrk použitý pri úprave vonkajšieho areálu zariadenia


p. Igor Kordík, Tisovec

vecný sponzorský dar - okrasné prírodné kamene použité pri úprave vonkajšieho areálu zariadenia


prof. Marián Lapšanský

dlhoročné vecné sponzorstvo


Firma RUBERING s.r.o., Dolné Rudiny, Žilina - internetový e-shop www.eleo.sk

vecný sponzorský dar - toner a farba do tlačiarne (Darovacia zmluva)


p. Anna Vengrínová, Tisovec

vecný sponzorský dar - plienkové nohavičky Depend


rodina Pavla a Viery Sirotovcov, Tisovec

vecný sponzorský dar - televízor


Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota

zdravotné pomôcky na zapožičanie - invalidné vozíky a schodolez

(Zmluva o poskytnutí funkčnej pomôcky do užívania - invalidné vozíky)

(Zmluva o poskytnutí funkčnej pomôcky do užívania - schodolez)


KimberlyClark, s.r.o.

vecný sponzorský dar - Germicídny žiarič (Darovacia zmluva)

                                   - Jednorázové rukavice, hygienické vreckovky (Darovacia zmluva)


Vaše hodnotenie

Vážení prijímatelia nášho zariadenia, vážení rodinní príslušníci,

v snahe poskytovať tú najlepšiu starostlivosť našim obyvateľom si Vás dovoľujeme osloviť s možnosťou vyplnenia dotazníka spokojnosti so službami poskytovanými v DD a DSS Tisovec.

Vaše hodnotenia nám pomôžu pri skvalitňovaní poskytovaných sociálnych službieb v našom zariadení. Dotazníky sú voľné dostupné na informačnej nástenke na prízemí DD a DSS Tisovec alebo si ich môžete stiahnuť na našej webovej stránke.

Vyplnené dotazníky môžete zasielať e-mailom:

riaditelka@ddadsstisovec.sk

sp1@ddadsstisovec.sk

sp3@ddadsstisovec.sk

Dotazník ku stiahnutiu vo formáte .doc

http://www.ddadsstisovec.sk/obsah/dotaznik-spokojnosti

Napísali nám

20.10.2014

Chceli by som sa touto cestou poďakovať  všetkým zamestnancom DD a DSS v Tisovci za starostlivosť o našu nebohú mamu, p. Magdalénu Geškovú, ktorá strávila vo vašom zariadení skoro štyri roky.  Patrí Vám vďaka za láskavé slová, starostlivosť, ľudský a profesionálny prístup, zvlášť za posledný rok, kedy bola odkázaná úplne na Vašu pomoc. V takejto situácii si človek uvedomí dôležitosť Vášho zariadenia a náročnosť Vašej práce.

Chceme sa zvlášť poďakovať zdravotným sestrám a opatrovateľkám pod vedením vrchnej sestry p. Laudárovej, ktoré sa o ňu s láskou a trpezlivosťou starali 24 hodín denne.  Veľmi oceňujeme Váš prístup, osobný vklad, čistotu zariadenia, komunikáciu s rodinnými príslušníkmi pri riešení každodenných situácií.  Som presvedčená, že DD a DSS v Tisovci bolo tou najlepšou voľbou zariadenia. Jej zdravotný stav sa zhoršoval, ale vedomie, že je o ňu postarané v čase, keď sme nemohli byť pri nej, bolo pre nás to najdôležitejšie.

Patrí Vám veľká vďaka  za Vašu obetavú a náročnú prácu.

Dana Bednárová, Revúca a Milan Geško, Galanta


 

Dobrovoľníctvo

Dobrovoľníctvo je neplatená, vedomá, slobodne zvolená činnosť v prospech druhých.

V DD a DSS Tisovec sú vítaní všetci tí, ktorí chcú zažiť povznášajúci pocit z nezištnej pomoci druhým a ktorí sú ochotní obetovať kúsok svojho času a schopností v prospech prijímateľov sociálnej služby nášho zariadenia. Ako nezisková organizácia sme registrovaný na dobrovoľníckom portály

Staňte sa dobrovoľníkom, pomáhejte našim seniorom, prispejte k zvýšeniu kvality ich života a prostredia, v ktorom žijú, pestujte dobré medziľudské a mezigeneračné vzťahy.

Kto sa môže stať dobrovoľníkom?

Dobrovoľníkom môže byť bezúhonná osoba (bezúhonosť sa preukazuje výpisom z registra trestov) a osoba staršia ako 15 rokov [§ 3 ods. 2 písm. e) zákona o dobrovoľníctve]. V prípade, ak má vykonávať dobrovoľnícku činnosť osoba staršia ako 15 a mladšia ako 18 rokov, na výkon dobrovoľníckej činnosti sa vyžaduje v zmysle § 3 ods. 3 zákona o dobrovoľníctve súhlas zákonného zástupcu tohto dobrovoľníka (napr. jedného z rodičov alebo osvojiteľa) a túto dobrovoľnícku činnosť možno vykonávať len pod dohľadom zodpovednej plnoletej fyzickej osoby. Zákon neustanovuje formu tohto súhlasu – môže byť ako písomný, tak i ústny.

Zákon o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 406/2011 si môžete preštudovať kliknutím na tento odkaz.

Ponuka dobrovoľníckej činnosti v našom zariadení:

- čítanie kníh a časopisov pre klientov, prechádzky s klientmi, rozhovory s klientmi (vypĺňanie voľného času), pohybové aktivity s klientmi, náboženská činnosť s klientmi, ručné práce s klientmi, pomoc a doprovod pri spoločenských akciách organizovaných DD a DSS Tisovec, pomoc pri stravovaní klientov, pomoc pri sebaobslužných činnostiach klientov – stravovanie, obliekanie, toaleta, sprchovanie a pod.

- pomoc pri drobných prácach v záhrade v areáli organizácie (hrabanie, čistenie záhrady, výsadba kvetov, úprava skalničiek, zber odpadu, zametanie, natieranie lavičiek a podobne)


Postup pri výbere dobrovoľníkov do DD a DSS Tisovec

1. Budúci dobrovoľník musí najprv vyplniť dotazník, ktorý si môže osobne vyzdvihnúť v DD a DSS Tisovec alebo si ho môže stiahnuť kliknutím na tento odkaz : PRIHLÁŠKA DOBROVOĽNÍKA

2. Po spracovaní dotazníka je pozvaný na pohovor, ktorý realizuje koordinátor dobrovoľníctva.

3. Na základe rozhovoru, vyplneného dotazníka a vzájomnej spolupráce všetkých zainteresovaných sa uzatvorí/respektíve neuzatvorí Zmluva o dobrovoľníckej činnosti s dobrovoľníkom.


Manuál dobrovoľníka v DD a DSS Tisovec si môžete preštudovať kliknutím na tento odkaz.


V prípade Vášho záujmu nás neváhajte kontaktovať osobne, telefonicky alebo emailom.

Tešíme sa na možnú spoluprácu!!!

Informačný bulletin

Myšlienka vytvorenia informačného bulletinu vznikla za účelom prezentácie nášho zariadenia a aby sme sa ešte viacej priblížili širokej verejnosti za účelom poskytnutia základných informácií o našej činnosti, o poskytovaných sociálnych službách, aktivitách ....